Responsabil pentru acest site web

Demokrative - Initiative für politische Bildung, Schwarztorstrasse 7, 3007 Berna, Elveția

Demokrative este o asociație în sensul Art. 60 și urm. din Codul Civil Elvețian (Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB) și are sediul la Berna, Elveția.

Sprijin

Site-ul web a fost creat cu sprijinul financiar al Institutului German de Studii Globale și Regionale (GIGA).

Proiectul Demogames a fost cofinanţat în perioada 2019 - 2022 prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

eu co funded en


Design vizual

Identitatea vizuală şi strategia de brand pentru Democracy Game Box, inclusiv ilustraţiile de pe coperta regulamentului de joc şi logo-ul Democracy Game Box au fost realizate de Francis Stieglitz.

Demogames logo by Stefanie Mayrwörger.

Aranjamentul manualului realizat de Sofia Mondini.

Disclaimer

Demokrative nu garantează corectitudinea, acurateţea, actualitatea, fidelitatea și caracterul complet al informațiilor. Demokrative este exonerată de răspundere în legătură cu eventualele reclamații referitoare la daunele materiale sau morale care rezultă din accesarea, utilizarea sau neutilizarea informațiilor publicate, utilizarea necorespunzătoare a conexiunii sau defecțiuni tehnice.
-limba română-

Răspundere pentru link-uri

Trimiterile și link-urile către site-uri web terțe se află în afara sferei noastre de răspundere. Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru site-urile web respective. Accesarea și utilizarea acestor site-uri web se face exclusiv pe riscul utilizatorului.

Webmaster

Daniel Messelken