Demogames-trainingen

De partnerorganisaties van Demogames hebben een modelcurriculum ontwikkeld om jeugdwerkers en andere geïnteresseerde professionals vertrouwd te maken met de Democracy Game Box, nuttige achtergrondinformatie te bieden over democratie en democratieonderwijs, en trainers op te leiden in het faciliteren van spel-gebaseerde leersessies. De vierdaagse workshop werd in het voorjaar van 2022 door bijna 40 deelnemers getest en geavaleerd in Timisoara (Roemenië). Op deze website delen we het modelcurriculum voor een vierdaagse workshop en publiceren we actuele training- en onderwijsevenementen gerelateerd aan Demogames als Best Practise.

  • Download Demogames modelcurriculum