Verantwoordelijk voor deze website

Demokrative - Initiative für politische Bildung, Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Switzerland

Demokrative is een vereniging in de zin van Art. 60 ff van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek (Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB) en is gevestigd in Bern, Zwitserland.

Ondersteuning

Deze website werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het German Insitute Global and Area Studies (GIGA).

Het project Demogames is in de periode 2019 - 2022 mede opgericht door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

eu co funded en


Visueel ontwerp

Visueel ontwerpconcept en merkstrategie Democracy Game Box, inclusief omslagillustraties van het rulebook en het Democracy Game Box-logo van Francis Stieglitz.

Demogames-logo door Stefanie Mayrwörger.

Handboek lay-out door Sofia Mondini.

Vrijwaring

De Demokrative staat niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Demokrative voor materiële of immateriële schade als gevolg van toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische storingen zijn uitgesloten.

Aansprakelijkheid voor koppelingen

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor dergelijke websites. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Webmaster

Daniel Messelken